Privacyverklaring


Your Chance / Checkitin!, gevestigd aan Raadhuisplein 6, 3951XV Maarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.bedrijfseco.nl Raadhuisplein 6 3951XV Maarn +31 6 4201 3410
Theo Roos is de Functionaris Gegevensbescherming van Your Chance / Checkitin! Hij/zij is te bereiken via info@checkitin.nl. Persoonsgegevens die wij verwerken Your Chance / Checkitin! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- E-mailadres;
- Woonplaats;
- School;
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
s.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Your Chance / Checkitin! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gegevens van leerlingen die zich hebben aangemeld voor deze website in het kader van hu opleiding en/of in het kader van een examentraining.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij het vak Bedrijfseconomie volgen en tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@checkitin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Your Chance / Checkitin! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; - Het vak Bedrijfseconomie volgen;
- Optimaal benutten van de aangeboden tools in de examentraining.

Geautomatiseerde besluitvorming
Your Chance / Checkitin! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het zou hier gaan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Your Chance / Checkitin!) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Your Chance / Checkitin! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Verzamelde persoonsgegevens, waaronder resultaten:
- Tot 6 maanden na het afsluiten van het vak Bedrijfseconomie, zodat behaalde resultaten, theorie en oefenmateriaal nog kunnen worden ingezien.
- Tot 6 maanden na het afsluiten van de examentraining Bedrijfseconomie, zodat behaalde resultaten, theorie en oefenmateriaal nog kunnen worden ingezien.

Delen van persoonsgegevens met derden
Your Chance / Checkitin! verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Your Chance / Checkitin! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Your Chance / Checkitin! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@checkitin.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Your Chance / Checkitin! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TYour Chance / Checkitin! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw wachtwoord wordt derhalve versleuteld en gecodeerd opgeslagen.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@checkitin.nl.

Maarn, 1 november 2019